BENEFICIS I AVANTATGES DE LA CLORACIÓ SALINA

PER A LA SALUT I EL BENESTAR
· Només afegim SAL a la piscina
· Concentració similar a la d’una llàgrima
· Evitem l’ús i manipulació de productes químics
· Desaparició de les irritacions a la pell, ulls, etc…
· Eliminació de l’olor a clor
· No danya ni el pèl ni la roba de bany
· Genera un ambient més net a la piscina

SEGURETAT
· Funciona amb un voltatge molt baix inferior a 7.5V.
· No existeix cap risc elèctric per als usuaris de la piscina
· Caixa IP65 per evitar l’entrada de gasos corrosius, humitats, …
· No necessitem emmagatzemar i manipular productes corrosius

SOSTENIBILITAT I ESTALVI
· Permet conservar l’aigua de la piscina durant un major període de temps amb el seu conseqüent estalvi en el cost de la factura i ajudant d’aquesta forma a un millor ús de la mteixa
· La sal roman en el procés i es transforma amb el que aconseguim estalvi en la compra de productes químics
· Sistema respectuós amb el medi ambient
· Baix consum elèctric dels equips en utilitzar fonts electròniques d’última generació
· El 90% dels costos en productes químics s’eliminen
· El cost del manteniment de l’equip és mínim