Motius per a l’ús de contactores de potència

Els contactores contenen els següents elements constructius principals pels quals creiem necessaris la seva instal·lació en tots els nostres equips:

*Contactes auxiliars:
Són els contactes que actuen alhora que els contactes principals, encarregats d’obrir i tancar els circuits auxiliars i de comandament del contactor; Poden ser del tipus normalment obert (NA) o normalment tancat (NC) segons l’ús que hàgim de donar-li a la maniobra de l’equip.
Són indispensables per no carregar el consum (amperes) de maniobres auxiliars com l’alimentació d’un clorador salí al guardamotor i a més complir amb la condició que la filtració estigui en marxa per alimentar la cloració.

*Càmeres d’extinció o apaga espurnes:
Són els recintes en els quals s’allotgen els contactes i que produeixen que l’arc de ruptura (circulació de corrent breu però amb molta temperatura) que es produeix quan s’obren els contactes per tallar l’alimentació de la bomba s’allargui, divideixi i finalment s’extingeixi, no donant lloc a l’excés de temperatura que es deriva durant l’obertura dels contactes. Si no posem contactores en els nostres equips aquest arc ho rebrà complet el component que talli directament l’alimentació de la bomba, ja sigui un programador, un control via radio…. i no estan preparats afectant així a la vida útil de l’equip.
Encara que suposi un mínim increment de cost col·locar contactores en els nostres equips considerem el seu ús indispensable per reduir el risc d’avaries i allargar la vida útil de l’equip.

*Tall absolut d’alimentació
Si no es col·loquen contactores solament estem tallant una fase de l’alimentació amb el que l’element extern (bomba) que estigui governat per l’equip tindrà una fase viva. Si l’instal·lador o l’encarregat de manteniment es fia que la bomba està parada i manipula la bomba pot produir-se un xoc elèctric.
Amb els contactores assegurem al 100% el tall de subministrament cap a la bomba i eliminem el risc d’incidents.