Monitor de corriente residual

Detecció preventiva d’errors d’aïllament

El monitor de corrent residual RN 5883 de la família de VARIMETER RCM DOLD, sensible a tots els corrents universals, registra fallades actuals, ja sigui amb components DC o AC en sistemes de proveïment amb pressa a terra (tipus B). A través de la detecció anticipada de fallades d’aïllament, el RN 5883 ofereix un servei de manteniment preventiu de màquines i dispositius, evitant interrupcions de producció i inactivitat del sistema. El mesurament del corrent diferencial s’efectua per mitjà d’un transformador extern de corrent.

Aquest monitor de corrent residual té la seva aplicació en xarxes trifàsiques + N, Augmenta la disponibilitat del subministrament d’energia al mateix temps que minimitza el risc d’incendi. Supervisa fallades d’aïllament, presència d’humitat o pols. Exemples d’aplicació són l’automatització d’edificis, centres de dades, enginyeria de tràfic, aparells d’aire condicionat, etc.