Un dels avantatges de la cloració salina és que no et piquen els ulls

Beneficis i avantatges de la cloració salina per desinfectar les piscines

Molts propietaris o usuaris de piscines ens pregunten quins són els beneficis i avantatges de la cloració salina enfront de la cloració tradicional amb productes químics. Sempre els diem que són múltiples i que les millores no només les notaran a la butxaca sinó també en la salut i el benestar i en la seguretat. A continuació els exposem detalladament.

Pel que fa a la salut i el benestar dels usuaris de les piscines, tant si són privades com si són públiques, cal destacar que amb aquest mètode només s’afegeix sal a la piscina i en una proporció molt baixa. De fet, és l’equivalent a la que es troba en una llàgrima dels nostres ulls. En aquest sentit, doncs, evitem l’ús i la manipulació de productes químics, amb la qual cosa ja no apareixen les típiques i molestes irritacions a la pell, ulls i mucoses, s’elimina l’olor de clor i es genera un ambient més net a la piscina. A més, amb la cloració salina no es fan malbé ni els cabells ni els banyadors dels usuaris.

Garantir el benestar de l'usuari de la piscina, un dels principals avantatges de la cloració salina

La cloració salina també és important per a la seguretat tant de la persona que fa el manteniment de l’aigua de la piscina com del mateix banyista. Així, doncs, des de BSPOOL volem destacar que l’aparell que s’instal·la perquè funcioni aquest sistema treballa amb un voltatge molt baix, inferior als 7,5 V. Per tant, no existeix cap risc elèctric per als usuaris de la piscina. A més, la caixa IP65 amb què es recobreix evita l’entrada de gasos corrosius, les humitats, etc. Cal afegir que amb la cloració salina no ens cal emmagatzemar ni manipular productes perillosos, ja que la sal és un element absolutament segur.

Un altre dels avantatges de la cloració salina per desinfectar l’aigua de les piscines té a veure amb la sostenibilitat i l’estalvi. Així, permet conservar l’aigua durant un període de temps més llarg, amb el consegüent estalvi en el cost de la factura d’aquest servei municipal, i també fomenta un ús més racional d’aquest bé tan preuat. A més, cal dir que amb aquest sistema, la sal roman durant tot el procés i es transforma, fet que aconsegueix un estalvi en la compra de productes químics, que solen tenir un cost força elevat. Es considera que es deixa de pagar el 90 % d’aquesta despesa.

Finalment, també cal deixar clar que la cloració salina és un procediment de desinfecció de l’aigua de les piscines respectuós amb el medi ambient i que funciona amb un baix consum elèctric, ja que els seus equips utilitzen fonts electròniques d’última generació. A més a més, i no menys important, el cost del mateniment de la instal·lació és mínim.

Un cop vistos els principals beneficis i avantatges de la cloració salina per desinfectar l’aigua de les piscines des de BSPOOL recomanem tant sí com no que et passis a aquest sistema. Si vols informació sobre els nostres cloradors salins, pots trobar-la aquí.

Posa-hi sal i gaudeix del bany!